29/03/2011 Vandaag staat er een artikel in het online magazine “Marketing Online” dat slechts een kleine groep MKB-ondernemers gebruikt social media actief voor hun bedrijf. Zo blijkt uit onderzoek van Motivaction onder ruim ruim 1.200 ondernemers in het MKB.

Onderzocht is hoe ondernemers met zakelijke informatie omgaan in hun organisatie. Met behulp van het BusinessLocus-model, dat Motivaction ontwikkelde samen met N=5 en waarin zes typen ondernemers worden onderscheiden, is het mediagebruik van het MKB in kaart gebracht.

Ontplooiers en Jagers, resp 34 procent en 4 procent van het MKB, hebben social media ontdekt als belangrijke bron van informatie voor hun bedrijfsvoering. De progressieve en op het bedrijf gerichte Ontplooier en de innovatieve en markt- en doelgerichte Jager zijn actief op zoek naar alle informatie die ze kunnen krijgen. LinkedIn is het meest populair, vooral bij de Jagers (55 procent Ontplooiers vs. 64 procent Jagers), daarnaast is Facebook (42 procent en 36 procent) een vertrouwd kanaal en is twitteren, privé en zakelijk, redelijk populair (26 procent en 17 procent).

De MKB-groep Experts (22 procent) is sterk op zichzelf en de eigen expertise gericht. Deze groep is sterk overtuigd van hun eigen kunnen en vertrouwen weinig op anderen, buiten het eigen netwerk. Social media worden dan ook weinig gebruikt. Datzelfde geldt voor Pragmatici (26 procent), Pragmatici zijn no-nonsense ondernemers die vooral vertrouwen op de professionals die ze om zich heen hebben verzameld, zoals de accountant. Ook voor hen geldt dat internet en social media weinig worden gebruikt.

Conclusie
Zakelijke toepassingen van social media in het MKB zijn geen gemeengoed, aldus de onderzoekers. De drijfveren van de ondernemer bepalen in belangrijke mate hoe hij met zijn bedrijf omgaat, en dat geldt ook voor het gebruik van social media. Rob Doornbos van Motivaction: ‘Vooral onwetendheid houdt een grote groep ondernemers afvan het gebruik van social media in hun bedrijf. De sterke overtuiging dat men het zelf wel weet, maakt dat zij in beperkte mate gebruik maken van deze eigentijdse informatiebron.’ Pieter Paul Verheggen van Motivaction ziet een taak weggelegd voor MKB-Nederland: ‘Het MKB als belangrijke motor achter de Nederlandse economie heeft baat bij goed gebruik van social media. Zowel voor het opdoen van inspiratie voor innovaties als het in contact komen met interessante marktpartijen. MKB-Nederland zou met name ondernemers die op dit gebied achterblijven, kunnen helpen met meer kennis over het gebruik en de toepassingen van social media. Op deze wijze kan het potentieel onder MKB- bedrijven beter worden benut.’

bron: http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/kleine-groep-mkbers-zet-social-media-in/#When:12:18:53Z