WhatNext adviseert bij opzet én implementatie van een op maat gemaakt Social Media (strategie en content) Plan.

Doel van dit Plan is om ook langs online wegen actief de klanten van de organisatie bij te staan en de band te versterken, fans te verleiden tot frequenter bezoek én tegelijkertijd interesse te wekken bij nieuwe potentieel geïnteresseerden. Dit door het creëren van een aantrekkelijk platform waar transparante communicatie en betrokkenheid plaatsvindt tussen organisatie en zijn klanten in een klantvriendelijke omgeving.

Achtergrond
Veel organisaties en hun klanten lijken gevoelig voor alle crisisverhalen. Dit uit zich op verschillende manieren en is afhankelijk van de branche waarin u opereert.

Tegelijkertijd bieden dit soort omstandigheden ook tal van kansen, juist op Social Media gebied. Door kansgerichte oplossingen aan te reiken die effectief en gericht ingezet kunnen worden. Oplossingen die goed aansluiten bij de wensen en behoeftes van de organisatie en zijn eindklant.

Ons aanbod
Voor een aanpak waar meerdere partijen bij betrokken zijn, is het goed LinkedIn, Facebook, Twitter en Pinterest in te zetten als Social Media platformen die elkaar versterken. Voordelen voor het inzetten van een ambassadeurs programma mbv een combinatie van platformen zijn o.a.:

  • bereiken van huidige klanten

  • waardering ontvangen van de klant in keuze hen te betrekken

  • indien het een indirect kanaal betreft; bijdrage leveren aan verhoging omzet retailer wat kan leiden tot een hoger aankoopgedrag

  • interesse van de eindklant- door het versturen van op maat gemaakte email nieuwsbrieven en hen uit te nodigen om de Facebook bedrijfspagina regelmatig te bezoeken.

  • interesse, betrokkenheid en intereactie met eindklant.

  • promoten van nieuwe produkten

  • aantrekken potentiele nieuwe klanten

  • versterken van community rond het merk

  • meer te weten komen over de eindklant (likes/dislikes specifiek of in het algemeen

WhatNext kiest voor een combinatie van laagdrempelige (online) marketing instrumenten die direct kunnen worden gelanceerd met en via de medewerkers van de organisatie.  Onze aanpakbestaat uit een Kick-off en 3 fasen.

Kick-off: Ideeën en inspiratie sessie
Tijdens de  Kick-off worden op basis van het vooraf doorgesproken en goedgekeurde Social Media (strategie en content) Plan (met daarin de vooraf besproken en vastgelegde doelstellingen zodat voor alle partijen de uitgangspunten helder zijn) door directie en WhatNext de plannen en acties gepresenteerd aan álle medewerkers.

Tevens wordt er kans- en actie gericht samengewerkt in het uitwerken van aanvullende ideeën en eerste focusgebieden.

Fase 1 (Informeren)
In de eerste fase legt de organisatie contact met eerste (pilot)groep en lichten de Social Media aanpak toe.
In deze fase gaan wij ook het Social media platform inrichten. Dit gebeurt aan de hand van de doelstellingen en kaders voortgekomen uit de Kick-off/inspiratie sessie.

Fase 2 (Call2action)
In deze fase ontwikkelen wij –in aanvulling op eerste geplande actie’s- meerdere interactieve Social Media acties en plaatsen deze op regelmatige basis op de diverse social media platforms.[

Fase 3 (WhatNext)
Deze fase zal gebruikt worden om uitkomsten van de aktie eerst intern te bespreken en waar nodig bij te sturen.
In deze fase worden ook alle gegevens in een heldere rapportage gezet zodat opdrachtgever kan volgen hoe de social media effect sorteren.